Tenamp Slot Cars
Scalextric C3919 Honda Civic Type R - #52 Halfords/Yuasa. BTCC 2017 Gordon Shedden